İşyeri Hemşireliği

ÇALIŞAN SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARI - 20 Ekim 2014 EDİRNE

İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİNİN ÖNEMİ – ROLÜ
4 MAYIS 2014 - İSTANBUL
Program
Sunumlar
Fotoğraflar

HİSAM İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hacettepe Üniversitesi 06100 Sıhhiye-Ankara
Telefon: (0 312) 3054106 _ (0 312) 3051590 /115 _ (0 312) 3051527/127 Faks: (0 312) 3110072
e-posta: hisam@hacettepe.edu.tr   web:www.hisam.hacettepe.edu.tr