Yönetim

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, MESLEK HASTALIKLARI
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETİM KURULU

1

Prof. Dr. Ali Naci Yıldız

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Merkez müdürü

2

Prof. Dr. Ahmet Uğur Demir

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

 Merkez müdür yardımcısı

3

Prof. Dr. Kadriye Bakırcı

Hukuk Fakültesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku AD.

 

4

Prof. Dr. Hülya Yavuz Ersan

Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü

 

5

Doç. Dr. Şeyda Çolak

Mühendislik Fakültesi
Fizik Mühendisliği Bölümü

 

6

Doç. Dr. Sergül Duygulu

Hemşirelik Fakültesi

7

Doç. Dr. Zehra Gök Metin

Hemşirelik Fakültesi