Yönetim

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, MESLEK HASTALIKLARI
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

HİSAM DANIŞMA KURULU

HİSAM DANIŞMA KURULU

1

Prof. Dr. Hasan Bayhan

HÜ Rektör Yardımcısı

2

Prof. Dr. Nurşen Başaran

HÜ Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

3

Prof. Dr. Oya Nuran Emiroğlu

HÜ Hemşirelik Fakültesi

4

Prof. Dr. Yavuz Yakut

HÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

5

Prof. Dr. Levent Akın

HÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

6

Prof. Dr. Meral Saygun

Kırıkkale Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı

7

Doç. Dr. Selim Sanin

HÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

8

Dr. Sedat Günay

SB THKB Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanı

9

Hüseyin Can Doğan

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İkinci Başkanı

10

Av. Ulaş Yıldız

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

11

Gülten Akman

HÜ Personel Dairesi Başkanlığı İş sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü

12

Şahin Kumbaroğlu

DSİ Personel ve Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı

13

Prof.Dr.Sevilay Şenol Çelik

Hemşirelik Fakültesi

14

Doç.Dr.Solmaz Karabulut Şehitoğlu  

Fen Fakültesi Kimya Bölümü  

18 Aralık 2012 Danışma Kurulu Toplantısı

18 Şubat 2015 Danışma Kurulu Toplantısı