İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KİTABI-HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YAYINI (3. baskı, Mart2014)

Prof. Dr. Nazmi Bilir ve Prof. Dr. Ali Naci Yıldız'ın Yazarları olduğu Hacettepe Üniversitesi yayını İş Sağlığı ve Güvenliği kitabının 3. Baskısı (Temmuz 2013 tarihinde basılıp tükenen 2. genişletilmiş baskının tıpkı basımı) için kitap isteme adresi şöyledir:
Hacettepe Üniversitesi Kitap Satış Ofisi, Sıhhıye 06100, Ankara, Telefon: 0312 305 14 87.