İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KİTABI-HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YAYINI (3. baskı, Mart2014)

Sayın İlgili,

Hacettepe Üniversitesi  İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği, Erişkin Hastanesi 7. Blok, Zemin Kat Kan Alma Ünitesi yanında hizmetine devam etmektedir.

Poliklinik hizmetleri kapsamında, diğer kliniklerle işbirliği yapılarak, meslek hastalıklarının ve işle ilgili hastalıkların tanısı, tedavisi ve raporlanması konusunda faaliyetler sürdürülmektedir.

Poliklinik Adres: Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi 7. Blok, Zemin Kat Kan Alma Ünitesinin Yanı,Sıhhiye.

Poliklinik Telefon: 0312 305 34 26

Sekreterlik Telefon:  0312 305 17 21 – 0312 305 30 29 

HİSAM İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hacettepe Üniversitesi 06100 Sıhhiye-Ankara
Telefon: (0 312) 3054106 _ (0 312) 3051590 /115 _ (0 312) 3051527/127 Faks: (0 312) 3110072
e-posta: hisam@hacettepe.edu.tr   web:www.hisam.hacettepe.edu.tr