Yöneticiler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi-Program

Saat

Tarih
Yer

9.00-9.45

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramlar

 

Prof. Dr. Nazmi Bilir
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız

10.00-10.45

İSG Temel Yasal Düzenlemeler –
Haklar ve ödevler

 

Prof. Dr. Nazmi Bilir

11.00-11.45

Meslek Hastalıkları-İş Kazaları

 

Doç. Dr. Alpaslan Kılıçaslan

12.00-12.45

Risk Değerlendirmesi

 

Doç. Dr. Hülya Yavuz Ersan

12.45-13.00

Sürdürülen Çalışmalar Görüş ve Öneriler

 

Prof. Dr. Ali Naci Yıldız