İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Ekibi Temel Eğitimi-Tamamlanan Eğitimler

Kamu Kuruluşu Çalışanları Grup 1 - (8-11 Haziran 2013)

Kamu Kuruluşu Çalışanları Grup 2 - (25-28 Mayıs 2013)

Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Ekibi Temel Eğitimi – Grup 1
(29-30 Mayıs, 7 Haziran 2013)

Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Ekibi Temel Eğitimi - Grup 2
(10-12 Temmuz 2013)

HİSAM İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hacettepe Üniversitesi 06100 Sıhhiye-Ankara
Telefon: (0 312) 3054106 _ (0 312) 3051590 /115 _ (0 312) 3051527/127 Faks: (0 312) 3110072
e-posta: hisam@hacettepe.edu.tr   web:www.hisam.hacettepe.edu.tr